94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 19

Kontakt

Wyślij do nas wiadomość


Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania bez zbędnej zwłoki.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź.
 2. Z administratorem danych osobowych można nawiązać kontakt poprzez adres e-mail: telefonicznie pod nr: tel. 42 2723450 faks 42 2723451 lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1.
 3. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: lub pisemnie pod adresem wskazanym w pkt. 1 z dopiskiem „dla inspektora ochrony danych osobowych”.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania wysłane poprzez formularz kontaktowy.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane i udostępniane – wyłącznie w prawnie uzasadnionych sytuacjach – organom administracji publicznej, służbom, sądom, czy prokuraturze.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane będą przetwarzane tymczasowo, tj. na potrzeby prowadzenia korespondencji.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo żądania ich sprostowania lub prawo ich usunięcia.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) znajduje się po adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86
 10. Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione w celu nawiązania kontaktu.
 11. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz zarazem niezbędne do przetworzenia Państwa zapytania.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Wojciech Wolski Dyrektor 42 2723450
mgr inż. Zofia Piskorz - Kostrzewińska Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Technicznych 42 2723450
Sekretariat 42 2723450
Dział Finansowo-Księgowy 42 2723460
Dział Administracji i Spraw Socjalnych 42 2723466
Dział Zatrudnienia i Płac 42 2723456
Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej 42 2723470
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 42 2723459

Adres

94-102 Łódź, ul. Nowe Sady 19

E-mail

Telefon

tel. 42 2723450 faks 42 2723451
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Nie masz konta? Załuż je teraz? Zarejestruj teraz!

Zaloguj się do swojego konta